به منظور ارائه اقدامات برجسته دولت تدبیر و امید و همچنین قدردانی از زحمات اصحاب رسانه استان در راستای انعکاس اخبار و رویدادهای مهم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس در سالجاری انجام گرفت؛ برگزاری چهارمین(آخرین) نشست خبری رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس در سال 1399

چهارمین نشست خبری رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس در سال 13999 با تقدیر از فعالین رسانه استان که در راستای انعکاس اخبار و رویدادهای این سازمان در شرایط کرونایی حاکم بر جامعه همکاری داشتند برگزار شد.

۱۳۹۹/۱۲/۲۴

ادامه خبر

دکتر نوروزی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس در جلسه بررسی راهکارهای افزایش مشارکت دستگاه های اجرایی استان فارس در سامانه زیرساخت داده مکانی استان خبر داد: ابلاغ اعتبارات بودجه ای به ادارات استانی که با معاونت آمار و اطلاعات همراهی نداشته باشند، صورت نخواهد گرفت

سامانه زیرساخت داده مکانی استان فارس و راهکارهای افزایش مشارکت دستگاه های اجرایی استان در سامانه مذکور، در جلسه ای به ریاست دکتر نوروزی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس، مهندس سنگی معاون آمار و اطلاعات و جمعی از مدیران کل، معاونین و کارشناسان دستگاه های اجرایی استان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

۱۳۹۹/۱۲/۰۲

ادامه خبر

جلسه ارائه فایل مقاله با عنوان " رتبه بندی استانهای کشور بر مبنای تغییرات شاخص های عمده نیروی کار در دوره 1394-1397 با استفاده از روش تاپسیس" چاپ شده در مجله بررسی های آمار رسمی ایران

مقاله با عنوان " رتبه بندی استانهای کشور بر مبنای تغییرات شاخص های عمده نیروی کار در دوره 1394-1397 با استفاده از روش تاپسیس" چاپ شده در مجله بررسی های آمار رسمی ایران، در جلسه ای با حضور دکتر نوروزی رییس سازمان، مهندس سنگی معاون آمار و اطلاعات و دکتر موسوی معاون برنامه ریزی و مهندس طیبی رییس گروه اقتصادی طیبی ارائه و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

۱۳۹۹/۱۰/۱۶

ادامه خبر

آرشیو اخبار