جلسه ارائه فایل مقاله با عنوان " رتبه بندی استانهای کشور بر مبنای تغییرات شاخص های عمده نیروی کار در دوره 1394-1397 با استفاده از روش تاپسیس" چاپ شده در مجله بررسی های آمار رسمی ایران

مقاله با عنوان " رتبه بندی استانهای کشور بر مبنای تغییرات شاخص های عمده نیروی کار در دوره 1394-1397 با استفاده از روش تاپسیس" چاپ شده در مجله بررسی های آمار رسمی ایران، در جلسه ای با حضور دکتر نوروزی رییس سازمان، مهندس سنگی معاون آمار و اطلاعات و دکتر موسوی معاون برنامه ریزی و مهندس طیبی رییس گروه اقتصادی طیبی ارائه و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

🔹به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس، این مقاله توسط سعیدرضا زارعی و فهیمه برومندی دو نفر از کارشناسان سازمان مدیریت تهیه و در صفحات 193 الی 208 شماره ی یک مجله بررسی های آمار رسمی ایران منتشر شده است.

 

فایل

 


📊سایت اینترنتی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس
📊https://www.mpo-fr.ir
📊مجله خبری در ایتا
📊https://eitaa.com/news_mag
📊مجله خبری در سروش
📊 @News_Ma

۱۳۹۹/۱۰/۱۶

گالری تصاویر