دکتر نوروزی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس در جلسه بررسی راهکارهای افزایش مشارکت دستگاه های اجرایی استان فارس در سامانه زیرساخت داده مکانی استان خبر داد: ابلاغ اعتبارات بودجه ای به ادارات استانی که با معاونت آمار و اطلاعات همراهی نداشته باشند، صورت نخواهد گرفت

سامانه زیرساخت داده مکانی استان فارس و راهکارهای افزایش مشارکت دستگاه های اجرایی استان در سامانه مذکور، در جلسه ای به ریاست دکتر نوروزی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس، مهندس سنگی معاون آمار و اطلاعات و جمعی از مدیران کل، معاونین و کارشناسان دستگاه های اجرایی استان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

۱۳۹۹/۱۲/۰۲

ادامه خبر

جلسه ارائه فایل مقاله با عنوان " رتبه بندی استانهای کشور بر مبنای تغییرات شاخص های عمده نیروی کار در دوره 1394-1397 با استفاده از روش تاپسیس" چاپ شده در مجله بررسی های آمار رسمی ایران

مقاله با عنوان " رتبه بندی استانهای کشور بر مبنای تغییرات شاخص های عمده نیروی کار در دوره 1394-1397 با استفاده از روش تاپسیس" چاپ شده در مجله بررسی های آمار رسمی ایران، در جلسه ای با حضور دکتر نوروزی رییس سازمان، مهندس سنگی معاون آمار و اطلاعات و دکتر موسوی معاون برنامه ریزی و مهندس طیبی رییس گروه اقتصادی طیبی ارائه و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

۱۳۹۹/۱۰/۱۶

ادامه خبر

به دنبال کسب بالاترین امتیاز توسط استان فارس در ارزیابی استان ها در سال 1398 در حوزه پیاده سازی زیرساخت داده های مکانی انجام گرفت؛ تقدیر دکتر غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی رییس سازمان نقشه برداری کشور از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

رییس سازمان نقشه برداری کشور در لوح تقدیری از اقدامات بی دریغ و پیگیری های مستمر سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس در راستای پیاده سازی زیرساخت داده های مکانی و نتایج حاصله تشکر کرد.

۱۳۹۹/۰۸/۰۷

ادامه خبر

آرشیو اخبار