در آستانه فرا رسیدن اول آبانماه، روز آمار و برنامه ریزی و از سوی مرکز آمار ایران انجام گرفت؛ معرفی مهندس عبدالحمید سنگی معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس به عنوان معاون برتر در بین معاونین آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها

از سوی مرکز آمار ایران، مهندس عبدالحمید سنگی معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس به عنوان معاون برتر در بین معاونین آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها انتخاب شد و قرار است در مراسمی رسمی بزرگداشت روز آمار و برنامه ریزی که روز شنبه مورخ 1400/08/01 در سالن غدیر سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار می شود از ایشان تقدیر به عمل آید.

۱۴۰۰/۰۷/۲۷

ادامه خبر

نشست صمیمی دکتر محمدحسین فروزانمهر معاون توسعه مدیریت، امورمجلس و استان های سازمان برنامه و بودجه کشور با کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

نشست صمیمی دکتر محمدحسین فروزانمهر معاون توسعه مدیریت، امورمجلس و استان های سازمان برنامه و بودجه کشور با کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس برگزار شد.

۱۴۰۰/۰۷/۲۵

ادامه خبر

آرشیو اخبار