کارکنان معاونت

نام نام خانوادگی واحد سمت تلفن ثابت تلفن داخلی ایمیل
عبدالحمید سنگی معاونت آمار و اطلاعات معاون آمار و اطلاعات 07132283009 220 ُsangi.a@mpo-fr.ir
سید حسین مکاری گروه امور حساب های منطقه ای و محاسبات قیمت رئیس گروه امور حساب های منطقه ای و محاسبات قیمت 07132290931 313 makari.h@mpo-fr.ir
نیلوفر یزدان پناه گروه امور حساب های منطقه ای و محاسبات قیمت کارشناس محاسبات قیمت 07132288412 213 yazdanpanah.n@mpo-fr.ir
حمید صحرانورد گروه اجرای طرح های آماری و سرشماری رئیس گروه اجرای طرح های آماری و سرشماری 07132272441 216 sahranavard.h@mpo-fr.ir
نصرالله قاسمی گروه اجرای طرح های آماری و سرشماری کارشناس آمار 07132272449 226 ghasemi.n@mpo-fr.ir
شیلا شاه ولی گروه اجرای طرح های آماری و سرشماری کارشناس آمار 07132282721 215 shahvali.s@mpo-fr.ir
سعیدرضا زارعی گروه اجرای طرح های آماری و سرشماری کارشناس آمار 07132272441 219 zarei.s@mpo-fr.ir
غلامرضا جمالزاده گروه آمارهای ثبتی، فرابری و پردازش داده ها رئیس گروه آمارهای ثبتی، فرابری و پردازش داده ها 07132272449 217 jamalzadeh.g@mpo-fr.ir
نسرین حامی گروه آمارهای ثبتی، فرابری و پردازش داده ها کارشناس آمار عمومی 07132262692 hami.n@mpo-fr.ir
رزیتا ساکی گروه نقشه و اطلاعات مکانی رئیس گروه نقشه و اطلاعات مکانی 07132272439 218 saki.r@mpo-fr.ir
حمیدرضا کشکولی حقیقی گروه نقشه و اطلاعات مکانی کارشناس نقشه برداری 07132272439 233 kashkooli.h@mpo-fr.ir